skip to Main Content

Istixana istilik sistemleri

Bir mayenin qızdırılaraq qapalı bir sistemdə dövriyyə etdirilməsi ilə istilik təmin edilən radiator isitmə sistemləri ilk sərmayə və biznes xərcləri yüksək olan sistemlərdir. İstixana qızdırılmasının həmişəki anlayışı soyuqları qırmaqdır və müasir istixanalarda isə istixanaların qızdırılması diqqətlə vurğulanan bir mövzu olmaqla birlikdə ən vacib xərc maddələrindən birini yaradaraq müəssisələrin istilikdən səmərəli istifadəsini məcbur hala gətirir.

Back To Top