skip to Main Content

İstilik sistemlərinin quraşdırılması

İstilik sistemləri mərkəzləşdirilmiş isitmə sistemidir və soyuq mövsümdə boyük obyektlərin, yaşayış binalarının sənaye binalarının isitməsini təmin etmək üçün bu sistem daha əlverişlidir. Bütün təhlükəsizlik qaydaları nəzərə alınaraq hüquqi normativ sənədlərə istinadən layihələndirilir.

İstilik sistemlərinin quraşdırılması
İstilik sistemlərinin quraşdırılması
İstilik sistemlərinin quraşdırılması
İstilik sistemlərinin quraşdırılmasıİstilik sistemlərinin quraşdırılması
Back To Top